Proroctwo Księgi Daniela

Autor tekstu: Zbigniew Chorąży
W Dn 9/24 - 27 zamieszczone jest proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach. Wyjaśnienia tegoż proroctwa podjął się anioł boży, prawdopodobnie Gabriel i zapewne w nawiązaniu do przepowiedni Jeremiasza o siedemdziesięciu latach niewoli babilońskiej.

To w efekcie bardzo dziwna konstrukcja. Interpretacja jednego proroctwa, która staje się nowym proroctwem wymagającym kolejnej interpretacji. Czyżby dlatego, że siedemdziesiąt lat u Jeremiasza okazało się proroctwem nieco fałszywym?

Według Biblii były trzy deportacje Judejczyków do Babilonu:


p.n.e.


osób597

I deportacja ludności Judy do Babilonu

10000

2 Krl 24/14 - 16, 2 Krn 36/10,

Jr 24/1, 27/20, 52/28


587

II deportacja Judejczyków do Babilonu

832

2 Krl 25/11, Jr 1/3, 39/6 - 10, 52/10 - 16


582

III deportacja Judejczyków z Egiptu

745537

powrót Żydów z Zorobabelem z Babilonu do Judy
Judejczycy z I deportacji byli w niewoli 60 lat, z II - 50 lat i z III - 45 lat.


Ale interpretacja Gabriela również okazała się niejasna. W różnych przekładach Biblii była różnie tłumaczona na język polski.

Na przykład w Biblii Warszawskiej:

1/ od objawienia słowa o odbudowie Jerozolimy do Pomazańca - Księcia jest 7 tygodni,

2/ w ciągu 62 tygodni - odbudowa Jerozolimy,

3/ po 62 tygodniach Pomazaniec będzie zabity, a lud Księcia zniszczy miasto i świątynię,

4/ na jeden tydzień zawrze przymierze, a w połowie tygodnia zniesie krwawe ofiary, w świątyni stanie obraz obrzydliwości.


Łącznie daje to 70 tygodni. Nie jest jednak wiadomo, co w tej przepowiedni oznacza symboliczny tydzień. Napewno nie chodzi o zwykły tydzień siedmiodniowy. Większość interpretatorów ów tydzień przyjmuje symbolicznie jako siedem lat, czyli rok za dzień. Wówczas proroczy okres 70 tygodni byłby okresem 490 lat.


Kierownictwo Strażnicy opracowało interpretację w oparciu o własną chronologię:


455 p.n.e.

Słowo o odbudowie Jerozolimy


406 p.n.e.

Jerozolima odbudowana


29 n.e.

Pojawia się Mesjasz (Jezus)


33 n.e.

Zgładzenie Mesjasza


36 n.e.

Nawrócenie Korneliusza

Na pierwszy rzut oka widać, że ta interpretacja nie spełnia wymogów proroctwa. W roku 406 nie pojawia się żaden Pomazaniec. Jerozolimę zaczęto odbudowywać dopiero w roku 376.

Celem nadrzędnym tego proroctwa według Świadków Jehowy była śmierć Jezusa, który był Pomazańcem Bożym. Ale takim pomazańcem był też każdy potomek rodu Dawida aż do czasów Jezusa. Dlatego proroctwo mogło równie dobrze dotyczyć czasów przed Jezusem.

Poniższa moja propozycja interpretacji spełnia wszystkie wymogi proroctwa. Należy jednak przyjąć inny przelicznik czasu - tydzień pięciodniowy i dzień za rok. Taki tydzień był stosowany w kalendarzu całej Mezopotamii. Co prawda Babilon około roku 700 p.n.e. wprowadził kalendarz siedmiodniowy, ale Daniel pisząc swoje proroctwo przebywał na dworze króla perskiego. A tu nadal był w użyciu kalendarz z tygodniem pięciodniowym.

Przy takim założeniu prorocze 70 tygodni będzie dotyczyć 350 lat:


514 p.n.e.

słowo o odbudowie Jerozolimy


479 p.n.e.

Pojawia się Pomazaniec - Joanan z rodu Dawida


169 p.n.e.

śmierć Józefa, potomka z rodu Dawida


167 p.n.e.

zbeszczeszczenie świątyni


164 p.n.e.

oswobodzenie Jerozolimy przez Judę Machabeusza

Dla tej interpretacji niezbędny jest rodowód Jezusa według ewangelii Łukasza:


potomek Dawida

urodz. p.n.e.

wiek prokreacyjny


Zorobabel

570

26


Reza

544

35


Joanan

509

28


Joda (Juda)

481

28


Joseh

453

28


Semej

425

28


Mattatiasz

397

28


Mahat

369

28


Naggaj

341

27


Hesli

314

28


Nahum

286

28


Amos

258

28


Mattatiasz

230

28


Józef

202

26


Jannaj

176

26


Melchi

150

26


Lewi

124

26


Mattat

98

26


Heli

72

28


Józef

44

37


Jezus

7Uwagi

Rok narodzin Zorobabela - według mojej szczegółowej chronologii biblijnej.

Rok narodzin Józefa i Jezusa - według Barbary Thiering Jezus mężczyzną .

Pozostałe daty narodzin - hipotetyczne.


W roku 520 p.n.e. Zorobabel, pod presją proroków, próbował wznowić odbudowę świątyni jerozolimskiej. Kilkuletnie starania nie przyniosły jednak znaczących postępów. W roku 514 p.n.e. syn Zorobabela, Reza, osiągnął wiek 30 lat. Był pretendentem do korony na tronie Dawida i orędownikiem dzieła swego ojca. Ogłosił konieczność odbudowy murów obronnych, które by zabezpieczały odbudowę świątyni i miasta. Był to jednak tylko chwalebny zamysł, bowiem do realizacji niezbędne były fundusze. Po 35 latach, w roku 479 p.n.e. syn Rezy, Joanan, osiągnął wiek 30 lat, pozwalający na publiczną dzialalność. On stał się kolejnym księciem-pomazańcem, czyli nominalnym następcą tronu Dawida. Był to siódmy rok panowania Kserksesa, króla perskiego, któremu podlegała Juda. Kserkses pojął w tym roku Żydówkę Esterę za żonę (Est 2/16 - 18). W Judzie zaświtała nadzieja, że ten związek małżeński przyniesie konkretne korzyści polityczne rownież dla Żydów w Judzie. Ale dopiero w roku 384 p.n.e., w dwudziestym roku panowania Artakserksesa II, Nehemiasz przybył do Jerozolimy, zaopatrzony w królewskie pełnomocnictwa i zaczął odbudowywać mury obronne.

Te prace ukończono w roku 376 p.n.e. i przystąpiono do odbudowy Jerozolimy.

W roku 169 p.n.e. Antioch IV Epifanes pokonał Egipt i wracając, bez walki zajął Jerozolimę. Kazał zabić wszystkich przeciwników politycznych. Wśród nich zginął również Józef, aktualny książę-pomazaniec z rodu Dawida. Miał wówczas 33 lata. Antioch IV zawarł przymierze z ugrupowaniem żydowskim, popierającym jego politykę. Miała ona na celu wyrugowanie wiary Mojżeszowej i pełną hellenizację. W roku 167 p.n.e. Antioch ograbił świątynię i zbeszcześcił ołtarz. Pozbawił też życia około dziesięciu tysięcy Żydów, a wielu zabrał do niewoli. Ten stan zbeszczeszczenia świątyni trwał do roku 164 p.n.e., kiedy Juda Machabeusz oswobodził Jerozolimę z wojsk Antiocha i przywrócił dawne obrządki w oczyszczonej świątyni. To nie znaczy, że zdołał usunąć wrogie wojska z całej Judy. Walczył z nimi aż do roku 160 p.n.e., kiedy poległ. Zdołał jednak zapewnić Judzie niezależność od władzy Antiochów.Zbigniew Chorąży, czerwiec 2008


Powrót do strony tytułowej


Powrót do listy artykułów